Uit één hand.

Uit één hand. En één hoofd. Het dienstenaanbod van Huber Parking.

Portfolio.

Van Analyse tot Circulariteit.

Huber Parking is een specialist: Wij richten ons uitsluitend op parkeergarages. Maar daarin is Huber Parking veelzijdig: op het gebied van parkeergarages beheersen wij het volledige spectrum, van analyse tot circulariteit, als geen ander. We bestrijken de gehele waardeketen: advisering, conceptontwikkeling, ontwerp, realisatie, exploitatie, after-sales services, modernisering en recycling. Al deze diensten bieden we desgewenst aan, uit één hand. Of als afzonderlijke modules, op maat gemaakt naar uw specifieke behoeften. In beide gevallen profiteert u van onze ruime ervaring en deskundigheid: inzicht in het grotere geheel zorgt ook voor effectiever advies op detailniveau. Onze integrale benadering omvat de gehele productlevenscyclus. Hierdoor kunnen wij voor uw situatie de optimale oplossing bieden. Bij Huber Parking bieden we advies en realisatie aan uit één hand.

Het bedrijf

De Huber Parking Value Cycle.

We denken in cirkels. En verder.

Ons doel is niet het maximaliseren van kortetermijnwinst, maar het behouden van langdurige waarde door de gehele levenscyclus, ten voordele van alle betrokkenen. De constructie van een parkeergarage start niet met de eerste grondverzet: intensief overleg, betrouwbaar ontwerpen en de keuze van materialen zijn even belangrijk voor succes als een solide bouwsysteem en professionele projectuitvoering. Vanaf het begin nemen we latere cyclusfasen en eisen in overweging. Huber Parking denkt in cyclische processen – zodat u kunt profiteren van allesomvattende oplossingen.

De Huber Parking Value Cycle.

Alle diensten van één bron en één hoofd voor holistische langetermijnoplossingen

Analyse en planning

Advies

De bouw van een nieuwe parkeergarage of de uitbreiding van een bestaand gebouw vergt aanzienlijke investeringen. Het is daarom des te belangrijker om de juiste beslissingen te kunnen nemen op een gefundeerde basis. Wij analyseren de locatieomstandigheden, onderzoeken gebruiksscenario’s en potentiële capaciteitsbenutting en ontwikkelen samen met u de juiste oplossing, inclusief een individueel bedrijfsplan (en kunnen indien nodig ook bijstaan met financiering). We houden niet alleen rekening met de bouwkosten, maar ook vanaf het begin met de exploitatiekosten. Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouwing of renovatie – we streven naar de beste oplossing voor uw locatie: een parkeergarage die maximaal rendeert, kostenefficiënt is en haar waarde behoudt gedurende haar gehele levenscyclus. Wij denken ook graag ‘out of the box’ om nieuwe wegen naar innovatieve oplossingen te vinden.

Analyse en planning

Concept

In het middelpunt van onze ontwerpen staat de toekomstbestendigheid van uw bouwproject: een parkeergarage die tegemoetkomt aan uw specifieke eisen, de lokale omstandigheden en de huidige en toekomstige gebruiksbehoeften. Met een architectuur die functionaliteit en flexibiliteit in acht neemt, evenals de keuze voor zo duurzaam mogelijke bouwmaterialen. Ons concept voor parkeergarages omvat alles van aantrekkelijk gevelontwerp en slimme brandbeveiliging, verkeersgeleidings- en verlichtingsconcepten tot analoge en digitale gebouwinfrastructuur. Dit houdt ook in: toegankelijkheid voor iedereen, evenals oplossingen voor alternatief (vervolg)vervoer, barrièrevrij parkeren en interfaces voor digitale betaalsystemen.

Analyse en planning

Planning

Goede parkeergarages integreren zich niet alleen in de lokale mobiliteitsinfrastructuur met weldoordachte verkeersconcepten qua ruimtelijke planning, maar passen ook architectonisch in de omgeving met hun structuur en gevel. Het Huber Parking bouwsysteem staat garant voor betrouwbare kosteninzichtelijkheid: de flexibele staalcomposietbouwmethode met geprefabriceerde onderdelen maakt snelle bouwtijden mogelijk, wat zorgt voor procesbetrouwbaarheid. Dit wordt ondersteund door Building Information Modeling (BIM): het gebruik van geavanceerde software en onze ervaring met digitale bouwmodellen leidt tot efficiënter projectmanagement. Alle specialistische engineers kunnen tegelijkertijd werken aan een digitaal model, waarin alle ontwerpdisciplines worden geïntegreerd. Dit resulteert in een digitale tweeling waarvan de informatie ook in latere processen gebruikt kan worden. Bovendien breiden we continu onze Huber Parking-database uit, die meer dan 30 jaar aan zelfverzamelde bouwgegevens bevat. U en uw financiën profiteren van deze gebundelde expertise.

Bouw en exploitatie

Uitvoering

Onze ruime ervaring als hoofdaannemer waarborgt efficiënte en soepele processen in de uitvoeringsfase, waar het ontwikkelde en gecoördineerde oplossingsontwerp tot uitvoering komt. Dit begint met een nauwkeurige uitvoeringsplanning, inclusief alle berekeningen en afmetingen. Nadat de gedefinieerde diensten aan onderaannemers zijn gegund, starten we op de bouwplaats: alle bouwprocessen en betrokken vakgebieden moeten transparant beheerd worden. Alle bij de bouw van de parkeergarage betrokken voor- en nageschakelde vakgebieden worden onder onze supervisie en coördinatie uitgevoerd. Dit omvat onder meer grond- en funderingswerk, betonwerk, elektrawerk, diverse afwerkingen, staalconstructie en vloermontage, betonneren en coatingwerkzaamheden. Het doel is altijd maximale naleving van deadlines en kostenefficiëntie, tot aan de turnkey oplevering. Onze samenwerkingen met belangrijke leveranciers garanderen leveringsbetrouwbaarheid.

Bouw en exploitatie

Exploitatie

De garantieperiode start na oplevering en duurt gewoonlijk vijf jaar (bij UAV-contracten). Dit duurt meestal vier jaar (VOB-contracten) of vijf jaar (BGB-contracten). Wij nemen echter niet alleen de garantie op ons voor het gehele bouwproject, maar staan ook gedurende de rest van de levenscyclus aan uw zijde. Een moderne parkeergarage stelt veel eisen aan de exploitant: technische systemen moeten worden onderhouden, personeel moet worden opgeleid en veiligheid en zorg moeten worden gewaarborgd. Door een onderhoudscontract af te sluiten, verlengt u niet alleen de garantietermijn: wij zorgen ook voor een onbeperkt gebruik en een blijvend goede kwaliteit van de gebouwen tijdens de exploitatie. Op verzoek kan Huber Parking ook de exploitatie van uw parkeergarage als dienst aanbieden – van personeels- en administratieve taken tot parkeerbeheer en afhandeling van betalingstransacties. Zo garanderen wij een hoge operationele betrouwbaarheid met een op maat gemaakt gebouwbeheer – tegen lage operationele kosten.

Bouw en exploitatie

After Sales Services

Een goed onderhouden parkeergarage zorgt voor meer comfort en veiligheid voor gebruikers. Regelmatig en professioneel onderhoud is dus lonend. Ons doel is om de waarde van uw vastgoed op lange termijn te behouden en tegelijkertijd de kosten te minimaliseren. Schoonmaak, ontwikkeling, onderhoud en reparaties: Huber Parking treedt vroegtijdig en proactief op met passende maatregelen. We bieden regelmatige controle van parkeerterreinen aan en professionele reiniging van de parkeergarage met ons eigen wagenpark van schoonmaakvoertuigen. Na de winterperiode wordt de vloercoating, die dient als betrouwbare bescherming tegen chloriden, ontdaan van strooizouten. Dit bevordert niet alleen de levensduur, maar ook de visuele aantrekkelijkheid van de gehele parkeergarage. Overigens bieden we al onze after-sales services ook aan voor parkeergarages die niet door ons zijn gebouwd of worden geëxploiteerd.

Modernisering en circulariteit.

Revitalisatie

Huber Parking bouwt niet alleen nieuwe gebouwen. Als er een bestaand gebouw beschikbaar is, geven we altijd de voorkeur aan revitalisatie boven sloop. Dit omvat renovatie, reparatie, modernisering, verbouwing, het toevoegen van verdiepingen en het herinrichten van parkeerplaatsen. Ons doel is altijd om de levenscyclus van een pand te maximaliseren door retrofitting en uitbreidingen. Huber Parking zet ingenieurs, architecten en tekenaars in om deze grondstofbesparende maatregelen te plannen en uit te voeren, die specifieke ervaring hebben met vergelijkbare projecten en staan klaar om u te assisteren.

Modernisering en circulariteit.

Circulariteit

Aan het einde van de zogenaamde levensduur van een parkeergarage geven wij prioriteit aan hergebruik en recycling. Daarom concentreren we ons al in de ontwerpfase van onze gebouwen op onderdelen en componenten die zonder aantasting van de bouwconstructie kunnen worden gescheiden en direct voor andere doeleinden kunnen worden hergebruikt. Hiermee vermijden we het gebruik van onderdelen die alleen via recycling weer in de materiaalcirkel kunnen worden gebracht. Zo sluiten we de cirkel van de Huber Parking Value Cycle.

Brandbeveiliging.

De beste brandbeveiliging? Preventie.

Brandveiligheid is een belangrijk onderwerp. Dat is maar goed ook, het gaat immers om de bescherming van mensenlevens en het milieu. Bij Huber Parking hebben we door de jaren heen voortdurend kennis opgebouwd over dit onderwerp. Wij zijn ervan overtuigd dat maximale veiligheid alleen kan worden bereikt met een technisch verantwoord ontwerp. Ons team biedt u een engineering gedreven aanpak die huidige eisen, opties, materialen en technologieën integreert tot een oplossing die veilig, innovatief en economisch is. Meer informatie over het onderwerp brandveiligheid vindt u in ons downloadgedeelte.

Downloaden

Checklist.

Je hebt vragen. Wij hebben de antwoorden.

Samenwerking op basis van partnerschap op ooghoogte, direct contact met besluitvormers en specialisten: Wij ondersteunen u vanaf het eerste telefoongesprek tot de kant-en-klare oplevering. En verder. Bij Huber Parking kunt u terecht voor competente, toekomstgerichte planning, individueel financieel advies, compleet bouwmanagement en onderhoud, verzorging en zelfs het complete beheer van parkeergarages. Huber Parking biedt u betrouwbare antwoorden op al deze vragen:

  • Wat is de beste oplossing voor mijn locatie?
  • Waar moet ik van tevoren rekening mee houden?
  • Waar moet ik op letten zodat ik ook goed uitgerust ben voor toekomstige vereisten?
  • Hoe optimaliseer ik de ontsluiting van het gebouw en de aansluiting op de openbare ruimte?
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn budget?
  • Hoe wordt de projectplanning zeker gehaald?
  • Hoe kan ik mijn bezettingsgraad optimaliseren?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn parkeergarage lang meegaat?

Vertrouw op meer dan 30 jaar specifieke knowhow in het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van parkeergarages op internationale locaties. Vertrouw op de toonaangevende expertise van Huber Parking. Vertrouw op de toonaangevende expertise van Huber Parking.

Referenties